Đóng

Tin công nghệ

Hội thảo và triển lãm quốc tế phát triển công nghiệp thông minh 2017

Hôm nay, Ngày 05/12/2017 Hitech tham dự buổi hội thảo và triển lãm quốc tế phát triển công nghiệp thông minh 2017. Hội thảo  quy tụ các diễn giả là lãnh đạo Đảng và nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; Lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế như WB, ADB, UNDP, UNIDO,… và các chuyên gia CNTT hàng đầu trên thế giới
Hội thảo đưa tới góc nhìn toàn cảnh về xu thế phát triển và ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với nền công nghiệp Việt Nam, đồng thời tìm ra những định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông minh một cách hiệu quả nhất trong các lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

24296610_10208753809043130_7236143946615758407_n

Tin công nghệ Related