Đóng

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Địa chỉ: 54 Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Hạng Mục: Hệ thống kiểm soát cửa từ và kiểm soát thang máy

Mô tả:

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (tiền thân là bệnh viện Đa khoa Gia Lâm được thành lập từ năm 1963, năm 1988 đổi tên thành trung tâm Y tế Huyện Gia Lâm trong đó có bệnh viện đa khoa Huyện). Thực hiện quyết định của Chính phủ về chia tách địa giới hành chính, ngày 29/12/2003, UBND Thành phố Hà Nội có quyết định số 8032/QĐ – UBND về việc thành lập bệnh viện Đa khoa Đức Giang trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất và biên chế khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Gia lâm.

Hitech cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát thang máy B,C và kiểm soát cửa từ nhà B

Một số công trình hệ thống kiểm soát vào ra, kiểm soát thang máy Related