Đóng

HỆ THỐNG CAMERA TẠI CÔNG TY TNHH SỢI DỆT NHUỘM YULUN

image11

Công ty TNHH Sợi Dệt Nhuộm YuLun (Việt Nam) là công ty con của công ty Yulun Trung Quốc, được thành lập với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi dệt nhuộm, với số vốn điều lệ là 8.000.000 USD.

Dự án đã hoàn thành Related