Đóng

Hitech thưởng nhân viên xuất sắc

Ngày 13/05/2017 Ban giám đốc quyết định thưởng nóng cho trưởng phòng kinh doanh ông Vi Ngọc Khánh nhằm khích lệ tinh thần làm việc hăng say của phòng kinh doanh nói chung cũng như cá nhân ông Vi Ngọc Khánh nói riêng.

Phát biểu trước toàn công ty ông Vi Ngọc Khánh nói :” Món quà của ban giám đốc là một món quà vô cùng to lớn với phòng kinh doanh,cũng như cá nhân tôi. Thay mặt phòng kinh doanh tôi xin cảm ơn món quà của giám đốc và xin hứa sẽ làm việc tốt hơn, cố gắng hơn để lấy về thật nhiều hợp đồng cho công ty”.

IMG_20170512_080342IMG_20170512_080347

Tin Hitech Related